E29 - Guifi.net bilera Ramon Roca sustatzailearekin - Teketen